0433 - 52 60 00 info@timsforsbil.se

Våra tjänster

Transporter

Timsfors Bil & traktortjänst har idag 20 lastbilar. Vi har lastväxlarbilar, sidotipp bilar, liftdumperbilar och två lastbilsmonterade flishuggar. Lastbilarna transporterar i huvudsak skogsflis och biprodukter ifrån skog och sågverk till biopannor och pallar med gods till kunder runt om i Sverige. Dessutom kör vi torvprodukter från torvindustrin till odlare. Avfall fraktas från industrin och privatpersoner till fjärrvärmeverk för energiåtervinning.

Container

Vi har uthyrning av containers i olika storlekar samt komprimatorer. Vi försöker alltid lösa kundens avfallshantering på bästa och mest effektiva sätt. Vi tar emot avfall och sorterar det i olika återvinningsbara fraktioner såsom plast, papper, skrot, glas, trä m.m. Vi har även en papperspress för returpapper, plast m.m.

Vi hjälper våra kunder med att få ett effektivt och ekonomiskt flöde av avfallet. Vi ser även till att det blir så hög återvinningsgrad som möjligt.

Biobränsle

Vi har i dagsläget 2 huggbilar som är ute och flisar åt våra kunder. Dessutom har vi en ny finkross som vi använder, dels till vårt eget material, men som även är ute på plats hos våra kunder.

Vi förser värmeverk med både flis, grot och brännbart.

Drivmedel

På Fanérgatan har vi en dieselpump för eget bruk och för försäljning till både företags och privat-kunder. Vi tillhandahåller Diesel, färgad och ofärgad, HVO och adblue.

I början fanns det endast en traktor, skogsvagn, vedkap, vedklyv och ett snöblad med i bilden. Företaget hette då Timsfors Traktortjänst. Efterhand byttes traktorn ut mot en lastbil och vi lade till Bil i namnet…

Boka transport/container