0433 - 52 60 00 info@timsforsbil.se

Om Timsfors Bil & Traktortjänst

Vår historia

Timsfors Bil & Traktortjänst AB startades 1982 av Ronny & Titti Svensson. I början fanns det endast en traktor, skogsvagn, vedkap, vedklyv och ett snöblad med i bilden. Företaget hette då Timsfors Traktortjänst. Efterhand byttes traktorn ut mot en lastbil och ordet bil lades till i namnet.

Vårt kontor finns på Fanérgatan 1 i Markaryd och där har vi även uppställningsplats för lastbilar, entreprenadmaskiner och containers. På samma ställe har vi även en maskin- och tvätthall. Där utför vi reparationer och underhåll på våra bilar och entreprenadmaskiner.

Under 2022 firade företaget 40 år och samma år valde Ronny att kliva av från VD-posten men fortsätta med försäljning och utveckling. Sara Lindvall tog då över som VD.

Vi omsätter cirka 115 miljoner och är 35 anställda. Våra kunder består av många större och mindre företag samt privatpersoner i och kring Markaryds Kommun samt södra Sverige.

Transporter, uthyrning av container, avfallshantering, biobränsle, drivmedel med mera...

Boka transport/container