201411241416838911VGavcS7H201405131399982842WJUPgaVG2014112714170810978KQoBs3M5201405131399982938nyhH8R9F2014051313999844141zt3dmEZENJ Mantorp2johan gunnarsson enj9402014051414000461585uFm31ji

Timsfors Bil & Traktortjänst AB

- Ett åkeri med verksamhet i södra Sverige

Vår huvudsakliga inriktning är transporter med lastväxlar- och flisbilar och hjullastare, uthyrning- och försäljning av containers, sortering samt återvinning av avfall, försäljning av grusmaterial, torv, spån och matjord m.m, transport och försäljning av biprodukter ifrån sågverk till biobränslepannor samt pressning av returpapper och plaståtervinning.

I en del uppdrag tillämpar vi så kallat DMT. Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor.


DMT står för drivmedelstillägg och syftar till att korrigera våra fraktpriser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel.
Pris på diesel och andra drivmedel varierar mer än de flesta andra kostnader i samhället.

Kontakta oss