201405131399982842WJUPgaVGMZE31W_Webb52014051414000461585uFm31ji20200831_130138johan gunnarsson enj940201411241416838911VGavcS7Hsyb2014112714170810978KQoBs3M

Timsfors Bil & Traktortjänst AB

- Ett åkeri med verksamhet i södra Sverige

Vår huvudsakliga inriktning är transporter med lastväxlar- och flisbilar och hjullastare, uthyrning- och försäljning av containers, sortering samt återvinning av avfall, försäljning av grusmaterial, torv, spån och matjord m.m, transport och försäljning av biprodukter ifrån sågverk till biobränslepannor samt pressning av returpapper och plaståtervinning.


https://www.atteviks.se/wp-content/uploads/2020/12/Film_Timsfors-Bil-och-Traktortj%C3%A4nst-AB.mp4m


Integritetspolicy (GDPR)
Behandling av personuppgifter på Timsfors Bil & Traktor AB den 11 februari 2020
För Timsfors Bil & Traktor AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.
Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Timsfors Bil & Traktor AB´s verksamhet är Timsfors Bil & Traktor AB personuppgiftsansvarig. (org nr 556619-6894 Fanergatan 1 285 40 Markaryd).
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.
Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.
Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Sara Lindvall som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Läs mer på Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) https://www.imy.se/


NY SKATT FÖR AVFALL


Efter beslut i riksdagen införs en ny avfallsförbränningsskatt i Sverige. Den nya skatten kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr/ton avfall 2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 125 kr/ton avfall 2022. Undantaget för den nya skatten är farligt avfall, animaliska biprodukter klass 1 och 2 samt biobränslen.

Vi kommer från 1 januari 2021 ta ut skatten med 100 kr/ton avfall, därefter med de föreslagna årliga höjningarna. Beloppet redovisas separat på fakturan. Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.


VI SÖKER MEDARBETARE

Vi söker ytterligare en medarbetare till vår verkstad.
Du kommer att, tillsammans med övrig personal i
verkstaden, att ansvarig för att företagets 20 lastbilar är redo att ge sig ut på vägarna varje dag.

Arbetet kräver en tät dialog med transportledningen och chaufförer. Vi söker dig som är självgående och har ett stort kunnande inom lastbilssektorn. Främst Scania men även Daf och Volvo. Det är en fördel om du även arbetat med entreprenadmaskiner. Du behöver vara flexibel och se möjligheter istället för problem.

Dagtid - Heltid
Placering i Timsfors

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Varmt välkommen med din ansökansenast den
11:e april till: info@timsforsbil.se


Kontakta oss