Tjänster

Vi är ett åkeri- och entreprenad företag med stort kunnande och flexibilitet, samt med snabba beslut allt efter kundens önskemål. Vi är i dagsläget 30 anställda och omsätter ca 92 miljoner.

Transporter

Timsfors Bil & traktortjänst har idag 20st lastbilar. Vi har lastväxlarbilar, sidotipp bilar, trailer och ett par lastbilshuggar som rullar dagligen med varor och gods till kunder.
Lastbilarna transporterar i huvudsak skogsflis, biprodukter ifrån sågverk till biopannor och pallar med gods till kunder runt om i Sverige. Dessutom kör vi torvprodukter från torvindustrin till odlare. Avfall fraktas från industrin, där vi även har de tillstånd som behövs. Förflyttning av skogsmaskiner, vågvikter m.m. tillhör också våra åtagande. Grusmaterial forslas från den egna grustäkten. Transporter av slam från reningsverk och bortforsling av hushållssopor utförs.  

Företagets lastbilar körs på citydiesel och miljövänliga oljor samt har miljömotorer.
Vi arbetar efter vår miljöpolicy.


Uthyrning och försäljning av containers i storlek från 5 kubik till 45 kubik. Det finns lösningar med container indelade i upp till 4 fack för sortering av diverse material. Vi för även täckta och låsbara containers skräddarsydda efter kundens önskemål, samt komprimatorcontainers. Vi tar emot avfallet och sorterar det i olika återvinningsbara fraktioner såsom plast, papper, skrot, glas, trä m.m. Våra entreprenadmaskiner utför allt inom väg- och byggbranschen. Under 2007 installerade vi en papperspress för returpapper, plast m.m.

Timsfors Bil & Traktortjänst AB startades 1982 av oss, Ronny & Titti Svensson. I början fanns det endast en traktor, skogsvagn, vedkap, vedklyv och ett snöblad med i bilden. Företaget hette då Timsfors Traktortjänst. Efterhand byttes traktorn ut mot en lastbil och vi lade till Bil i namnet.

Ända tills 2002 drevs det som en enskild firma, då ombildades företaget till aktiebolag.
Vårt kontor uppfördes 2001. Där finns även uppställningsplats för lastbilar, entreprenadmaskiner och containers.
Under 2006 uppfördes en maskin- och tvätthall, där vi utför reparationer och underhåll på våra bilar och entreprenadmaskiner.
Vårt företag är beläget i Timsfors, Markaryd utmed nya vägsträckningen 117 mot Halmstad.
Kunderna består av många större och mindre företag samt privatpersoner i södra Sverige. Verksamheten sker huvudsakligen i Markaryds närområde.

Under framtiden planerar vi med att marknadsbiten och vårt samarbete med Stena kommer att utökas. Likaså kommer delar av fordonsparken att utökas och förnyas.

Läs vidare på