2014051313999844141zt3dmEZENJ Mantorp22014112714170810978KQoBs3M201405131399982842WJUPgaVG2014051414000461585uFm31ji201411241416838911VGavcS7H201405131399982938nyhH8R9F

Timsfors Bil & Traktortjänst AB

- Ett åkeri- och entreprenadföretag med verksamhet i södra Småland

Vår huvudsakliga inriktning är transporter med lastväxlar- och flisbilar, entreprenadarbete med grävmaskiner och hjullastare, uthyrning- och försäljning av containers, sortering samt återvinning av avfall, försäljning av grusmaterial, torv, spån och matjord m.m, transport och försäljning av biprodukter ifrån sågverk till biobränslepannor samt pressning av returpapper.

Kontakta oss