2014112714170810978KQoBs3M2014051414000461585uFm31jijohan gunnarsson enj940201411241416838911VGavcS7H2014051313999844141zt3dmEZ5201405131399982938nyhH8R9F201405131399982842WJUPgaVG

Timsfors Bil & Traktortjänst AB

- Ett åkeri med verksamhet i södra Sverige

Vår huvudsakliga inriktning är transporter med lastväxlar- och flisbilar och hjullastare, uthyrning- och försäljning av containers, sortering samt återvinning av avfall, försäljning av grusmaterial, torv, spån och matjord m.m, transport och försäljning av biprodukter ifrån sågverk till biobränslepannor samt pressning av returpapper och plaståtervinning.

Vi expanderar och söker kontinuerligt personal...

Så skicka gärna in ditt CV till oss.

I en del uppdrag tillämpar vi så kallat DMT. Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor.


DMT står för drivmedelstillägg och syftar till att korrigera våra fraktpriser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel.
Pris på diesel och andra drivmedel varierar mer än de flesta andra kostnader i samhället.

Kontakta oss