2014051414000461585uFm31ji201411241416838911VGavcS7H2014112714170810978KQoBs3MENJ Mantorp2201405131399982842WJUPgaVG201405131399982938nyhH8R9F2014051313999844141zt3dmEZ

Timsfors Bil & Traktortjänst AB

- Ett åkeri- och entreprenadföretag med verksamhet i södra Småland

Vår huvudsakliga inriktning är transporter med lastväxlar- och flisbilar, entreprenadarbete med grävmaskiner och hjullastare, uthyrning- och försäljning av containers, sortering samt återvinning av avfall, försäljning av grusmaterial, torv, spån och matjord m.m, transport och försäljning av biprodukter ifrån sågverk till biobränslepannor samt pressning av returpapper.

Kontakta oss